Timebestilling og priser
-eller velkommen til å ta kontakt for uforpliktende spørsmål

 
 
 
 

PRISER OG MULIGHETER FOR COACHING OG VEILEDNING

Individuell og personlig veiledning


I individuell og personlig veiledning møter du et lyttende menneske som er oppmerksomt tilstede for deg, der du er og for det du trenger akkurat nå.

Vi har fokus på deg, og din situasjon. 


Med spesialfelt på utbrenthet, utmattelse, behov for ny retning og dyp, varig endring for et mer meningsfylt liv.


Pris per time (60min)*/**

850,- (inkl mva)


Pakkepris for 3 veiledningstimer:
2200,- (inkl mva)


Pakkepris for 5 veiledningstimer:

3800,- (inkl mva)


Veiledning kan være til stor hjelp for deg som kjenner at du trenger noen å snakke med. Noen som kan bidra med nye perspektiver til det du opplever som en fastlåst situasjon eller relasjon i livet ditt akkurat nå, eller du føler at du helsemessig har det vanskelig,  fysisk, mentalt eller emosjonelt, og trenger noen som kan hjelpe deg å sortere og som lytter.

Har du alvorlige diagnoser eller helsetilstander, anbefaler vi alltid å oppsøke lege og/eller terapeut.


(* Egne pakkepriser dersom du er kursdeltaker i Livsstyrketrening.
** Er du i en spesielt vanskelig økonomisk situasjon, tilbyr jeg et begrenset antall veiledningstimer per måned til redusert pris. Ta kontakt om det gjelder deg.)

1-til-1 coaching for personlig utvikling


Coaching vil i mange tilfeller ligne på individuell veiledning, men her ser vi i større grad på dine ønsker for framtiden, basert på nåtiden: Med intensjonen om å redusere avstanden fra

der du er til dit du vil.


Spesialfelt: Personlig vekst og styrke, se muligheter og løsninger, gjenfinne og gjenvinne flyt, glede og indre glød.


Pris per time (60min)*/**

850,- (inkl mva)


Pakkepris for 3 coachingtimer:
2200,- (inkl mva)


Pakkepris for 5 coachingtimer:

3800,- (inkl mva)


1-til-1 coaching foregår gjennom samtale, veiledning, sparring og potensielt rådgivning om du ønsker det.

Vi benytter ulike metoder og verktøy for å se på din situasjon, dine relasjoner og dine ønsker for retning og resultat. 


Disse timene er din tid, og skal brukes til det du har behov for å finne ut av og fokusere på: Sammen finner vi de beste løsningene for deg,

ut i fra der du er nå.


(*Egne pakkepriser dersom du er kursdeltaker i Livsstyrketrening.
** Er du i en spesielt vanskelig økonomisk situasjon, tilbyr jeg et begrenset antall coachingtimer per måned til redusert pris. Ta kontakt om det gjelder deg.)

1-til-1 coaching for gründere: Særlig for deg i etableringsfase


Coaching for gründere skiller seg fra coaching for personlig utvikling ved at vi har særlig fokus på mindset:

Hvilke mentale hindringer og utfordringer vi som gründere uunngåelig møter når vi enten etablerer oss for første gang,

re-etablerer oss med ny virksomhet - eller er ringrev som likevel ønsker frisk input!


Pris per time (60min)*

850,- (inkl mva)


Pakkepris for 3 coachingtimer:
2200,- (inkl mva)


Pakkepris for 5 coachingtimer:

3800,- (inkl mva)


Gründercoaching er mer fokusert på intensjon, mål, visjoner og ambisjoner, og kan med fordel også kombineres med personlig coaching og/eller veiledning.


Et eget digitalt program for gründere, som inkluderer gruppecoaching og powermøter er under utvikling. Følg med. 


Er du gründer/selvstendig næringsdrivende innen kunst- og kulturfeltet, utøvende, skapende og/eller produserende, anbefaler jeg deg å se nærmere også på www.kunstvekst.no.


(*Er du i en spesielt vanskelig økonomisk situasjon, tilbyr jeg et begrenset antall coachingtimer per måned til redusert pris. Ta kontakt om det gjelder deg.)

Alle veilednings- og coachingtimer tilbys både fysisk og digitalt, avhengig av hva du selv har behov for og hva som praktisk lar seg gjennomføre:

  • Fysisk veiledning/coaching tilbys i våre hyggelige lokaler i Arendal sentrum, og fra andre veiledningstime har du også anledning til å velge fysisk veiledning/coaching utendørs i naturen i Arendalsregionen: Veiledningssamtaler i naturen får ofte en ekstra dimensjon, og kan gi nye perspektiver for oss begge.
  • Digital veiledning/coaching fungerer også svært godt: Erfaringer gjennom 2020 og -21 har gjentatte ganger vist hvordan også digital tilstedeværelse og samtale åpner for trygghet, nærhet, ekthet og dybde.


Velg det du kjenner deg mest fortrolig med og trygg på i øyeblikket: Disse timene er din tid for deg.