PRAKTISK INFORMASJON OM KURS OG VEILEDNING MED GLØD

NETTBASERTE KURS: Å SKAPE DIGITALE ROM AV TRYGGHET

Glød lager nettbaserte kurs som får deg til å føle deg trygg, glad og inspirert:

Vi ønsker å gi opplevelser av påfyll, fornyet tillit til egne ressurser og fornyet tiltro til egen styrke, glød og glede!

Hva kan du forvente av nettbaserte kurs med Glød?
Nettbaserte kurs med Glød er laget med engasjement, dedikasjon og innsikt i temaene. Kristine underviser og kurser kun om det hun selv har hjerte for, øvelser hun selv praktiserer, verktøy hun selv har erfaring med og temaer hun selv har visdom og kunnskap om.


Hvordan fungerer kursene?

De fleste kursene gjør du når og med den farta som passer deg best.

  • Kursene består av ferdig innspilte videoer, tekster og lydfiler, og begynner når du åpner det, fortsetter når du er klar for det og avsluttes når du er ferdig med det.
  • Du har tilgang til kursene i minimum et år fra kjøpsdato, og i denne perioden kan du komme tilbake til kursene ved flere anledninger om det er noe du vil hente fram igjen. Du gå gjennom kurset så mange ganger du selv vil.
  • Mye av materialet er mulig å laste ned til ditt personlige bruk: Dette gjelder ofte kursmateriell som e-bøker, lydfiler, invitasjoner til oppgaver med mer.

Hvordan får jeg tilgang til kurset / kursene?

Når du har bestemt deg for å kjøpe et eller flere av våre kurs, kjøper du tilgang til kurset/kursene på samme måte som i enhver nettbutikk:

  • Du blir bedt om å skrive inn din epostadresse + legge inn betalingsinformasjon fra et bankkort (kortnummer/utløpsdato/cvc). Betalingen går via Stripe, som er en av de vanligste og sikreste betalingsløsningene på nett.

Når betalingen er godkjent, vil et nytt vindu åpne seg:

  • Her blir du bedt om å opprette en enkel konto, med navn og et passord du lager selv. Med denne kontoen, får du ditt eget GLØD bibliotek!
    Her vil samtlige kurs du kjøper fra oss, være tilgjengelig for deg og samlet på et sted. Du kan bruke nettleser på datamaskinen for å se på og følge kurset, eller du kan laste ned appen Kajabi og ha hele kurset tilgjengelig via app på telefonen. Eller begge dele, som du liker det best!

Når kurset er kjøpt og din egen, personlige konto opprettet, har du ubegrenset tilgang til kurset og alt innhold.

  • Neste gang du skal åpne kurset: Logg inn i din egen Kajabi-app om du har lastet ned denne. Eller logg inn via knappen øverst i menylinjen på denne nettsiden.

Formidler og veileder Kristine Norberg har et stort hjerte og et varmt engasjement for å hjelpe andre til å finne sin kraft, sin glede, sin livsstyrke og sin essens: Bli med på kurs du også - fra din egen stue og i ditt eget tempo!

VÅRE NETTBASERTE KURS

FYSISKE KURS:
Å SKAPE TRYGGE MØTEPLASSER I GRUPPE


Som for våre digitale kurs, har vi i Glød et hovedfokus på å skape trygge rom og møteplasser med våre fysiske kurs. Enten det gjelder mindre kurs i yoga og/eller mindfulness, gruppekurs i Livsstyrketrening eller temabaserte arrangementer, inspirasjonsseminar og/eller foredrag.


Vi tilpasser lokalene etter størrelsen på gruppen, og tar til enhver tid nøye hensyn til gjeldende forhåndsregler og smittevern, i lys av pandemisituasjonen vi fremdeles er en del av.


Ved lukkede kurs for grupper, eksempelvis i Livsstyrketreningskurs, opptrer vi med varsomhet og etter etiske retningslinjer, og både vi som veiledere og øvrige deltakere har full taushetsplikt innad i gruppen. Du skal alltid kunne føle deg trygg og ivaretatt på kurs og arrangementer med Glød.


Hjertelig velkommen med hele deg, fra hele meg!

VÅRE FYSISKE KURS

10-ukers kurs

LIVSSTYRKETRENING


Holdes av autoriserte livsstyrketrenere.
Tilbys i Arendalsregionen fra høsten 2021.

10-ukers kurs

DYP LYTTENDE YOGA OG MINDFULNESS

Kommer høsten 2021.

1-dags Kræsjkurs

STYRKE OG VEKST

FLYT OG GLEDE

Kommer sommeren 2021.

Veiledning og coaching for personlig vekst, utvikling, livsmestring og livsstyrke åpnet sommeren 2021: Se innhold og priser her.


Vi tilbyr både fysiske og digitale veiledningstimer, etter ønske og behov.

PRISER OG MULIGHETER FOR COACHING OG VEILEDNING

Individuell og personlig veiledning


I individuell og personlig veiledning møter du et lyttende menneske som er oppmerksomt tilstede for deg, der du er og for det du trenger akkurat nå.

Vi har fokus på deg, og din situasjon. 


Med spesialfelt på utbrenthet, utmattelse, behov for ny retning og dyp, varig endring for et mer meningsfylt liv.


Pris per time (60min)*/**

850,- (inkl mva)


Pakkepris for 3 veiledningstimer:
2200,- (inkl mva)


Pakkepris for 5 veiledningstimer:

3800,- (inkl mva)


Veiledning kan være til stor hjelp for deg som kjenner at du trenger noen å snakke med. Noen som kan bidra med nye perspektiver til det du opplever som en fastlåst situasjon eller relasjon i livet ditt akkurat nå, eller du føler at du helsemessig har det vanskelig,  fysisk, mentalt eller emosjonelt, og trenger noen som kan hjelpe deg å sortere og som lytter.

Har du alvorlige diagnoser eller helsetilstander, anbefaler vi alltid å oppsøke lege og/eller terapeut.


(* Egne pakkepriser dersom du er kursdeltaker i Livsstyrketrening.
** Er du i en spesielt vanskelig økonomisk situasjon, tilbyr jeg et begrenset antall veiledningstimer per måned til redusert pris. Ta kontakt om det gjelder deg.)

1-til-1 coaching for personlig utvikling


Coaching vil i mange tilfeller ligne på individuell veiledning, men her ser vi i større grad på dine ønsker for framtiden, basert på nåtiden: Med intensjonen om å redusere avstanden fra

der du er til dit du vil.


Spesialfelt: Personlig vekst og styrke, se muligheter og løsninger, gjenfinne og gjenvinne flyt, glede og indre glød.


Pris per time (60min)*/**

850,- (inkl mva)


Pakkepris for 3 coachingtimer:
2200,- (inkl mva)


Pakkepris for 5 coachingtimer:

3800,- (inkl mva)


1-til-1 coaching foregår gjennom samtale, veiledning, sparring og potensielt rådgivning om du ønsker det.

Vi benytter ulike metoder og verktøy for å se på din situasjon, dine relasjoner og dine ønsker for retning og resultat. 


Disse timene er din tid, og skal brukes til det du har behov for å finne ut av og fokusere på: Sammen finner vi de beste løsningene for deg,

ut i fra der du er nå.


(*Egne pakkepriser dersom du er kursdeltaker i Livsstyrketrening.
** Er du i en spesielt vanskelig økonomisk situasjon, tilbyr jeg et begrenset antall coachingtimer per måned til redusert pris. Ta kontakt om det gjelder deg.)

1-til-1 coaching for gründere: Særlig for deg i etableringsfase


Coaching for gründere skiller seg fra coaching for personlig utvikling ved at vi har særlig fokus på mindset:

Hvilke mentale hindringer og utfordringer vi som gründere uunngåelig møter når vi enten etablerer oss for første gang,

re-etablerer oss med ny virksomhet - eller er ringrev som likevel ønsker frisk input!


Pris per time (60min)*

850,- (inkl mva)


Pakkepris for 3 coachingtimer:
2200,- (inkl mva)


Pakkepris for 5 coachingtimer:

3800,- (inkl mva)


Gründercoaching er mer fokusert på intensjon, mål, visjoner og ambisjoner, og kan med fordel også kombineres med personlig coaching og/eller veiledning.


Et eget digitalt program for gründere, som inkluderer gruppecoaching og powermøter er under utvikling. Følg med. 


Er du gründer/selvstendig næringsdrivende innen kunst- og kulturfeltet, utøvende, skapende og/eller produserende, anbefaler jeg deg å se nærmere også på www.kunstvekst.no.


(*Er du i en spesielt vanskelig økonomisk situasjon, tilbyr jeg et begrenset antall coachingtimer per måned til redusert pris. Ta kontakt om det gjelder deg.)

Alle veilednings- og coachingtimer tilbys både fysisk og digitalt, avhengig av hva du selv har behov for og hva som praktisk lar seg gjennomføre:

  • Fysisk veiledning/coaching tilbys i våre hyggelige lokaler i Arendal sentrum, og fra andre veiledningstime har du også anledning til å velge fysisk veiledning/coaching utendørs i naturen i Arendalsregionen: Veiledningssamtaler i naturen får ofte en ekstra dimensjon, og kan gi nye perspektiver for oss begge.
  • Digital veiledning/coaching fungerer også svært godt: Erfaringer gjennom 2020 og -21 har gjentatte ganger vist hvordan også digital tilstedeværelse og samtale åpner for trygghet, nærhet, ekthet og dybde.


Velg det du kjenner deg mest fortrolig med og trygg på i øyeblikket: Disse timene er din tid for deg.